B³yskawica Blitze
Karlsruhe, 22.7.1995, 14:30 MESZ, Blick WSW

© Copyright: Bernhard Mühr

Powrót do strony g³ównej