B³yskawica Blitze
Hoover Dam (Nevada), 19.9.1994, 19:30 MOZ, Blick W

© Copyright: Bernhard Mühr

Powrót do strony g³ównej