PODSTAWY TEORII METEOROLOGII

TEMAT:   Woda w atmosferze.

powrót do SPISU TEMATÓW

Temat powiązany jest z: ciepło utajone, wilgotność powietrza, cyrkulacja wody w przyrodzie 

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ I ZOBACZYĆ

Teoria
meteorologii
Meteorologia
trochę poważniej
ATLAS CHMUR Kalkulator
meteorologa


WODA W ATMOSFERZE

           

    Trzy stany wody w atmosferze


             Woda jest jedną z najważniejszych substancji w atmosferze. Głównym powodem, dlaczego tak się dzieje
  jest to, iż woda może występować w trzech różnych stanach fizycznych (często nawet w trzech naraz). Prędkość
  poruszania się cząsteczek wody określa stan w jakim się ona znajduje. Ja widać na rysunku powyżej, molekuły
  poruszające się najwolniej tworzą lód (są połączone w kryształki przez co nie poruszają się swobodnie).
  Cząsteczki wody w postaci cieczy poruszają się na tyle szybko, żeby uwolnić się z krystalicznej struktury, jednak
  pozostają jeszcze miejscami połączone ze sobą. Cząsteczki pary wodnej poruszają się na tyle szybko, że
  odbijają się od siebie i w rezultacie nie są ze sobą związane (zniesiona zostaje siła przyciągania przez przeciwnie
  naładowane ładunki).

 


 
       PAROWANIE I KONDENSACJAair - powietrze;   cooled air - powietrze schłodzone;   warmed air - powietrze ogrzane

 1 - ilość wody (cieczy) pozostaje stała, gdyż parowanie i kondensacja znoszą się wzajemnie;
 2 - ilość wody w kałuży zwiększa się, gdyż kondensacja przewyższa parowanie;
 3 - ilość wody w kałuży  zmniejsza się, bowiem parowanie przewyższa kondensację

        Często mówi się, że chłodne powietrze nie jest w stanie utrzymać tyle pary wodnej co powietrze
ciepłe - jest to często spotykany błąd. Prędkość poruszania się cząsteczek wody determinuje stosunek
kondensacji i parowania.

        Temperatura powietrza i ilość pary wodnej w nim zawartej wpływają na to czy przeważa
 parowanie czy kondensacja. Załóżmy, że mamy puszkę z powietrzem, w której stosunek kondensacji
 do parowania jest jak 1:1. Innymi słowy, na każdą wyparowaną cząsteczkę wody przypada jedna
 cząsteczka pary wodnej skroplona do postaci cieczy. Jeśli ochłodzimy naszą puszkę z powietrzem
 zacznie przeważać kondensacja; parowanie występuje nadal, jednak jest przewyższane właśnie przez
 kondensację. Taki stan w atmosferze morze prowadzić do powstawania chmur, mgły czy rosy.
 Kondesacja przeważa w schłodzonej puszce, gdyż coraz więcej cząsteczek zaczyna zwalniać.
 Z drugiej strony, jeśli podgrzejemy puszkę, zacznie dominować parowanie ponieważ cząsteczki
 przyspieszają.  Powrót do strony głównej 
 
Stronę opracowano dzięki życzliwości i za zgodą autora :