PODSTAWY TEORII METEOROLOGII

TEMAT:   Adwekcja.

powrót do SPISU TEMATÓW

Temat powiązany jest z: wiatry

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ I ZOBACZYĆ

Teoria
meteorologii
Meteorologia
trochę poważniej
ATLAS CHMUR Kalkulator
meteorologa


ADWEKCJA

   

         Termin adwekcja oznacza przenoszenie jakiejś wielkości fizycznej z jednego obszaru na inny. Meteorolodzy najbardziej zainteresowani są adwekcją temperatury (adwekcja chłodna i ciepła) i wilgotności powietrza. Siła adwekcji zależy od prędkości wiatru oraz od kąta jaki tworzy tor ruchu wiatru z izolinią (linia łącząca punkty na mapie pogody o takiej samej wartości, np. izoterma łączy punkty o takiej samej temperaturze).

         Najsilniejsza adwekcja występuje kiedy tor ruchu wiatru jest prostopadły do izolinii (tworzy z nią kąt 90 st.). Adwekcja zanika kiedy wiatry wieją równolegle do izolinii.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy adwekcji:

  • adwekcja pozytywna (dodatnia) - polega na przenoszeniu większych wartości w kierunku mniejszych;
  • adwekcja negatywna (ujemna) - przeciwnie do pozytywnej - zachodzi gdy mniejsze wartości przenoszone są kierunku większych.

Istnieją dwa typy adwekcji termicznej:

  • adwekcja chłodna zachodzi gdy wiatr wieje od chłodniejszego powietrza w kierunku cieplejszego i w rezultacie powietrze cieplejsze ochładza się; ponadto ten typ adwekcji może prowadzić do wystąpienia prądów zstępujących (zjawisko opadania powietrza);
  • adwekcja ciepła to proces, w którym wiatry wiejąc od powietrza cieplejszego do powietrza chłodniejszego ogrzewają powietrze chłodniejsze.

Adwekcja wilgotna to poziomy napływ wilgotnych mas powietrza nad obszary o niskiej wilgotności.

   

Powrót do strony głównej  
Stronę opracowano dzięki życzliwości i za zgodą autora :