TEORIA  METEOROLOGII
(STRONA GŁÓWNA)

Powrót do strony Biura Prognoz "Cumulus" 


Strony poświęcone teorii meteorologii podzielone zostały na działy :

zapraszam również na strony ATLASU CHMUR

PODSTAWY TEORII
METEOROLOGII


METEOROLOGIA -
TROCHĘ POWAŻNIEJ


       Meteorologia, czyli fizyka atmosfery, jest nauką o zjawiskach i procesach fizycznych  zachodzących w atmosferze ziemskiej (a zwłaszcza w troposferze). Wchodzi w skład nauk geofizycznych. Wykorzystuje dane z obserwacji instrumentalnych, wizualnych elementów i zjawisk pogody dokonywanych na stacjach meteorologicznych.

       Meteorologia dzieli się na:
    1) dynamiczną, zajmującą się badaniem ruchów atmosfery;
    2) synoptyczną, która analizuje pogodę na danym obszarze w określonym czasie i stara się  
        przewidzieć jej zmiany, czyli przedstawić prognozę pogody na kilka godzin naprzód;
    3) chemiczną, zajmującą się głównie składem atmosfery;
    4) fizyczną, która bada zjawiska optyczne, akustyczne i elektryczne w atmosferze oraz
        zajmuje się fizyką chmur i opadów atmosferycznych;
     5) stosowaną, która wykorzystuje w praktyce wyniki badań meteorologicznych, w jej skład  
        wchodzi m.in. meteorologia lotnicza i biometeorologia.

 
        Wszystkie strony "TEORII METEOROLOGII" zawierają w zasadzie wyczerpujące informacje poświęconą danemu tematowi. Oczywiście, nie jest to cała teoria, której "pochłonięcie" sprawi, że nazajutrz staniemy się wytrawnymi meteorologami. Jestem natomiast przekonany, że w znacznym stopniu przybliży nam tematy atmosfery i zachodzących w niej zjawiskach, które przecież na co dzień otaczają nas i nie są bez wpływu na nasze zachowanie, postępowanie i samopoczucie.

         
       W dziale PODSTAWY TEORII METEOROLOGII znajdziemy opisy powstawania podstawowych zjawisk atmosferycznych, które na co dzień występują w naszym bezpośrednim otoczeniu.

       W dziale METEOROLOGIA - TROCHĘ POWAŻNIEJ można znaleźć już dużo praktycznej meteorologii. W zasadzie poznamy tutaj prawie cały "warsztat" meteorologa - od tworzenia depesz meteorologicznych, przez przyrządy meteorologiczne do stosowanych formy prognoz pogody (krótko i długo terminowych).

       W dziale KALKULATOR METEOROLOGA napotkamy już gotowe algorytmy przeliczające jednostki stosowane w meteorologii jak również algorytmy obliczające pewne wartości - niektóre przydatne nawet w chemii i fizyce szkoły średniej.

Gorąco zachęcam do ciekawej lektury - Wojciech MAJIK          Strony teorii meteorologii opracowano dzięki życzliwości i za zgodą autora strony: