Rozproszenie światła;
Wieniec wokół Księżyca
Optische Erscheinungen
Lorch (Württ.), 28.12.1993, 23:50 MEZ

© Copyright: Bernhard Mühr

Powrót do strony głównej