Go³oledŸ;  Sople lodowe Niederschläge
Karlsruhe, 31.12.1995, 9:45 MEZ

© Copyright: Bernhard Mühr

Powrót do strony g³ównej