B³yskawica Blitze
Karlsruhe, 15.7.1995, 22.50 MESZ, Blick N

© Copyright: Bernhard Mühr

Powrót do strony g³ównej