Ig³y lodowe Niederschläge
Huayna Potosí (Bolivien), 9.10.1995, 15.30 MOZ

© Copyright: Bernhard Mühr

Powrót do strony g³ównej