Mg³a przyziemna Sonst. Erscheinungen
Karlsruhe, 20.1.1999, 10:00 MEZ, Blick WNW

© Copyright: Bernhard Mühr

Powrót do strony g³ównej