Übersicht SERIA 1 Vertikale Wolken Index vertikale Wolken Serie 2

1. Cumulus
congestus
2. Cumulus
congestus
3. Cumulus
congestus

 

4. Cumulonimbus
calvus
5. Cumulonimbus
calvus
6. Cumulonimbus
capillatus

 

7. Cumulonimbus
capillatus
8. Cumulonimbus
capillatus incus
9. Cumulonimbus
capillatus incus

 

10. Cumulonimbus
capillatus incus
11. Cumulus
congestus
12. Cumulus
congestus

 

13. Cumulonimbus
calvus
14. Cumulonimbus
calvus
15. Cumulonimbus
calvus pileus

 

16. Cumulonimbus
calvus pileus
17. Cumulonimbus
calvus pileus
18. Cumulonimbus
capillatus

 

19. Cumulonimbus
capillatus
20. Cumulonimbus
capillatus
21. Cumulonimbus
capillatus incus


© Copyright dla wszystkich zdjęć: Bernhard Mühr
6. Juni 2000

Powrót do strony głównej