SPIS ZDJÊÆ CHMURY ŒREDNIE
Chmury wysokie Chmury srednie Chmury niskie Chmury pionowe Zjawiska optyczne Inne zjawiska Osady
zobacz równie¿ inn¹ kategoriê
Altocumulus:
1 Altocumulus stratiformis perlucidus Lorch (Württ.) 09.10.1993 106 K
2 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus, Altocumulus lenticularis, Cumulus humilis Karlsruhe 15.08.1999 47 K
3 Altocumulus stratiformis perlucidus, Altostratus opacus Karlsruhe 18.08.1999 49 K
4 Altocumulus stratiformis perlucidus, Altostratus opacus Karlsruhe 18.08.1999 63 K
5 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus radiatus, Cirrus fibratus, Cirrus uncinus, Cirrostratus nebulosus Alfdorf-Brech 21.04.2000 54 K
6 Altocumulus stratiformis perlucidus lacunosus Lorch (Württ.) 09.10.1993 86 K
7 Altocumulus stratiformis perlucidus Wairoa (Neuseeland) 18.02.1991 107 K
8 Altocumulus stratiformis perlucidus, Cumulus fractus Torres del Paine (Chile) 23.03.1998 47 K
9 Altocumulus stratiformis perlucidus Tocopilla (Chile) 24.04.1998 82 K
10 Altocumulus stratiformis perlucidus, Altostratus translucidus Karlsruhe 23.08.1999 61 K
11 Altocumulus stratiformis perlucidus, Altostratus translucidus, Altostratus opacus Karlsruhe 23.08.1999 50 K
12 Altocumulus stratiformis perlucidus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 87 K
13 Altocumulus stratiformis perlucidus, Cirrus uncinus, Cirrus fibratus Lorch (Württ.) 14.11.1992 83 K
14 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus Vicuna (Chile) 28.04.1998 65 K
15 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus, Altostratus translucidus Vicuna (Chile) 28.04.1998 53 K
16 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus, Altostratus translucidus Vicuna (Chile) 28.04.1998 80 K
17 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus Tocopilla (Chile) 24.04.1998 72 K
18 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus Vicuna (Chile) 28.04.1998 54 K
19 Altocumulus stratiformis undulatus duplicatus, Altocumulus lenticularis Ushuaia (Argentinien) 01.04.1998 58 K
20 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus Lorch (Württ.) 14.11.1992 74 K
21 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Karlsruhe 30.10.1997 94 K
22 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Karlsruhe 30.10.1997 68 K
23 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Karlsruhe 04.04.2000 38 K
24 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus, Cirrus, Cumulus Karlsruhe 04.04.2000 44 K
25 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Karlsruhe 11.01.1998 77 K
26 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus, Stratocumulus stratiformis opacus, Cumulus mediocris Karlsruhe 06.04.1999 53 K
27 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus, Altocumulus lenticularis, Cirrus fibratus Karlsruhe 24.05.1999 61 K
28 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus, Altocumulus lenticularis, Cirrus fibratus Karlsruhe 24.05.1999 62 K
29 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 98 K
30 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 72 K
31 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus Varoy (Norwegen) 03.08.1989 77 K
32 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus,Altostratus translucidus Karlsruhe 17.09.1997 99 K
33 Altocumulus stratiformis translucidus Karlsruhe 26.05.1997 68 K
34 Altocumulus stratiformis translucidus radiatus Karlsruhe 11.05.1997 77 K
35 Altocumulus stratiformis translucidus radiatus, Stratocumulus stratiformis translucidus Karlsruhe 11.05.1997 75 K
36 Altocumulus stratiformis translucidus undulatus, Altostratus opacus, Stratocumulus stratiformis perlucidus Fort Lauderdale (Florida) 15.04.1993 79 K
37 Altocumulus stratiformis translucidus Canyonlands (Utah) 12.09.1994 102 K
38 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus virga, Altostratus translucidus Karlsruhe 30.12.1997 73 K
39 Altocumulus stratiformis undulatus, Altocumulus stratiformis perlucidus Lorch (Württ.) 29.09.1991 73 K
40 Altocumulus stratiformis undulatus; Cumulus mediocris Canoe Lake (Kanada) 04.06.1997 52 K
41 Altocumulus stratiformis undulatus, Cumulus humilis Karlsruhe 19.06.1997 49 K
42 Altocumulus stratiformis undulatus, Altocumulus lenticularis, Cumulus humilis Karlsruhe 19.06.1997 48 K
43 Altocumulus stratiformis undulatus, Altocumulus stratiformis lacunosus, Cumulus humilis Karlsruhe 19.06.1997 54 K
44 Altocumulus stratiformis undulatus, Altostratus translucidus, Cumulus fractus Karlsruhe 24.07.1997 46 K
45 Altocumulus stratiformis opacus undulatus Karlsruhe 19.08.1999 43 K
46 Altocumulus stratiformis opacus, Cumulus fractus Karlsruhe 19.08.1999 67 K
47 Altocumulus stratiformis opacus, Cumulus fractus Karlsruhe 19.08.1999 74 K
48 Altocumulus stratiformis opacus mamma Coihaique (Chile) 14.03.1993 97 K
49 Altocumulus stratiformis opacus mamma Freiolsheim 30.12.1997 46 K
50 Altocumulus stratiformis opacus mamma Freiolsheim 30.12.1997 53 K
51 Altocumulus stratiformis opacus undulatus, Cirrus fibratus Karlsruhe 19.08.1999 60 K
52 Altocumulus stratiformis opacus undulatus virga Karlsruhe 19.08.1999 44 K
53 Altocumulus castellanus, Cumulus congestus Karlsruhe 01.09.1997 44 K
54 Altocumulus castellanus, Cumulus congestus Karlsruhe 01.09.1997 43 K
55 Altocumulus castellanus, Cirrus fibratus Karlsruhe 01.09.1997 47 K
56 Altocumulus castellanus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 64 K
57 Altocumulus castellanus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 42 K
58 Altocumulus castellanus, Cumulonimbus capillatus incus     96 K
59 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 19.08.1999 39 K
60 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 19.08.1999 44 K
61 Altocumulus floccus virga mamma Karlsruhe 19.08.1999 36 K
62 Altocumulus floccus virga Lorch (Württ.) 07.08.1993 44 K
63 Altocumulus floccus virga Lorch (Württ.) 07.08.1993 71 K
64 Altocumulus floccus virga, Cirrus fibratus Bochum 31.08.1997 55 K
65 Altocumulus floccus virga Bochum 11.01.1998 42 K
66 Altocumulus floccus virga, Cirrus fibratus Karlsruhe 24.05.1999 50 K
67 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 24.05.1999 41 K
68 Altocumulus floccus virga     55 K
69 Altocumulus floccus virga, Altocumulus stratiformis perlucidus Karlsruhe 11.01.1998 72 K
70 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 17.07.1996 76 K
71 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 09.03.1997 81 K
72 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 09.03.1997 81 K
73 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 09.03.1997 72 K
74 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 25.05.1997 70 K
75 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 25.05.1997 74 K
76 Altocumulus floccus undulatus virga Karlsruhe 25.05.1997 77 K
77 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 09.07.1997 33 K
78 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 09.07.1997 40 K
79 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 28.09.1997 38 K
80 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 28.09.1997 72 K
81 Altocumulus floccus virga, Altostratus opacus Karlsruhe 22.08.1999 40 K
82 Altocumulus floccus virga, Cirrus fibratus Karlsruhe 22.08.1999 40 K
83 Altocumulus floccus virga, Cirrus fibratus Karlsruhe 22.08.1999 46 K
84 Altocumulus floccus virga mit Nebensonne Karlsruhe 28.09.1997 47 K
85 Altocumulus floccus virga, Altocumulus stratiformis, Cirrus fibratus Karlsruhe 01.01.1998 59 K
86 Altocumulus floccus radiatus virga, Cumulus humilis Karlsruhe 09.07.1997 63 K
87 Altocumulus floccus radiatus virga, Cumulus humilis Karlsruhe 09.07.1997 53 K
88 Altocumulus floccus radiatus virga, Cumulus humilis Karlsruhe 09.07.1997 81 K
89 Altocumulus floccus virga mamma Karlsruhe 19.08.1999 36 K
90 Altocumulus floccus virga mamma Karlsruhe 19.08.1999 41 K
91 Altocumulus floccus virga mamma Karlsruhe 19.08.1999 34 K
92 Altocumulus floccus virga Virgin (Utah) 19.09.1994 85 K
93 Altocumulus floccus virga, Stratocumulus stratiformis, Cumulonimbus Karlsruhe 21.04.1999 60 K
94 Altocumulus lenticularis Laguna Verde (Bolivien) 20.04.1998 96 K
95 Altocumulus lenticularis Flug Pto Montt - Pta Arenas 20.03.1998 43 K
96 Altocumulus lenticularis El Chaltén (Argentinien) 27.03.1998 79 K
97 Altocumulus lenticularis Anden (Argentinien) 10/1994 66 K
98 Altocumulus lenticularis Mexican Hat (Utah) 09.09.1994 120 K
99 Altocumulus lenticularis Karlsruhe 26.05.1997 63 K
100 Altocumulus lenticularis Karlsruhe 26.05.1997 63 K
101 Altocumulus lenticularis Karlsruhe 26.05.1997 49 K
102 Altocumulus lenticularis, Kelvin-Helmholtz- Wellen, Altocumulus floccus undulatus Karlsruhe 26.05.1997 67 K
103 Altocumulus lenticularis, Cirrus uncinus, Altocumulus stratiformis perlucidus Karlsruhe 26.05.1997 55 K
104 Altocumulus lenticularis Auernheim (Härtsfeld) 07.09.1992 134 K
105 Altocumulus lenticularis Hohe Tauern (Österreich) 03.10.1991 106 K
106 Altocumulus lenticularis Quito (Ecuador) 03.09.1993 112 K
107 Altocumulus lenticularis Quito (Ecuador) 03.09.1993 92 K
108 Altocumulus lenticularis Schorl (Niederlande) 08/1984 83 K
109 Altocumulus lenticularis Uelzen (Lüneburger Heide) 08/1976 85 K
110 Altocumulus lenticularis Myvatn (Island) 26.08.1991 56 K
111 Altocumulus lenticularis Myvatn (Island) 26.08.1991 35 K
112 Altocumulus lenticularis Zugspitze 11.10.1997 49 K
113 Altocumulus lenticularis, Altocumulus stratiformis, Cumulus mediocris Karlsruhe 06.04.1999 54 K
114 Altocumulus lenticularis, Stratocumulus stratiformis Flug Santiago-Pto.Montt 08.03.1993 76 K
115 Altocumulus lenticularis, Altocumulus stratiformis undulatus, Cumulus fractus Karlsruhe 06.11.1996 103 K
116 Altocumulus lenticularis, Cumulus humilis Zillertaler Alpen - 69 K


Altostratus:
117 Altostratus translucidus, Kondensstreifen Karlsruhe 09.04.1997 39 K
118 Altostratus translucidus, Stratus fractus Karlsruhe 23.01.1997 33 K
119 Altostratus translucidus; Cumulus fractus Cortina d'Ampezzo (Italien) 25.09.1998 40 K
120 Altostratus translucidus; Cumulus fractus Cortina d'Ampezzo (Italien) 25.09.1998 31 K
121 Altostratus translucidus radiatus, Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus, Cumulus humilis Karlsruhe 18.08.1999 40 K
122 Altostratus translucidus radiatus, Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus, Altocumulus stratiformis perlucidus lacunosus, Cumulus humilis Karlsruhe 18.08.1999 48 K
123 Altostratus translucidus virga, Stratocumulus stratiformis opacus Hornisgrinde (Schwarzwald) 07.01.1997 64 K
124 Altostratus translucidus undulatus Lorch (Württ.) 19.12.1992 57 K
125 Altostratus translucidus undulatus, Stratocumulus stratiformis Flug Santiago-Pto.Montt 08.03.1993 74 K
126 Altostratus translucidus, Cumulus fractus Dolomiten (Italien) 26.09.1990 98 K
127 Altostratus translucidus, Stratocumulus stratiformis Karlsruhe 28.08.1997 51 K
128 Altostratus translucidus, Stratocumulus stratiformis, Cumulus congestus Karlsruhe 28.08.1997 52 K
129 Altostratus translucidus, Altostratus opacus Karlsruhe 23.08.1999 36 K
130 Altostratus translucidus, Altostratus opacus, Smugi kondensacyjne Karlsruhe 23.08.1999 36 K
131 Altostratus translucidus mamma, Cumulus fractus Karlsruhe 28.08.1997 50 K
132 Altostratus translucidus mamma, Cumulus fractus Karlsruhe 28.08.1997 44 K
133 Altostratus translucidus mamma Karlsruhe 28.08.1997 28 K
134 Altostratus translucidus undulatus, Stratocumulus stratiformis Karlsruhe 28.08.1997 45 K
135 Altostratus opacus undulatus Karlsruhe 27.12.1998 37 K
136 Altostratus opacus undulatus Karlsruhe 27.12.1998 37 K
137 Altostratus opacus undulatus Karlsruhe 05.06.1999 43 K
138 Altostratus opacus undulatus, Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus Karlsruhe 05.06.1999 54 K
139 Altostratus opacus Karlsruhe 27.12.1998 39 K
140 Altostratus opacus Karlsruhe 27.12.1998 36 K
141 Altostratus opacus; Mg³a Karlsruhe 24.10.1999 49 K
142 Altostratus mamma Karlsruhe 25.10.1999 64 K
143 Altostratus opacus mamma, Stratocumulus stratiformis Hornisgrinde (Schwarzwald) 07.01.1997 53 K
144 Altostratus opacus, Altocumulus lenticularis Hornisgrinde 30.12.1997 61 K
145 Altostratus opacus, Stratocumulus stratiformis Hornisgrinde (Schwarzwald) 07.01.1997 75 K


[Atlas chmur - Strona g³ówna]