SPIS ZDJÊÆ CHMURY WYSOKIE
Chmury wysokie Chmury srednie Chmury niskie Chmury pionowe Zjawiska optyczne Inne zjawiska Opady, osady
zobacz równie¿ inn¹ kategoriê
Cirrus:
1 Cirrus fibratus undulatus, Cumulus congestus praecipitatio, Stratocumulus stratiformis cumulogenitus Dunnottar Castle (Schottland) 01.08.1996 77 K
2 Cirrus fibratus radiatus, Cumulus mediocris Artesia (New Mexico) 11.09.1999 77 K
3 Cirrus fibratus radiatus, Cumulus mediocris Artesia (New Mexico) 11.09.1999 60 K
4 Cirrus fibratus radiatus, Cirrus uncinus, Cirrus spissatus, Cumulus humilis Hope (New Mexico) 11.09.1999 76 K
5 Cirrus fibratus radiatus, Cirrus uncinus, Cirrus spissatus, Cumulus humilis Hope (New Mexico) 11.09.1999 80 K
6 Cirrus fibratus radiatus Lorch (Württ) 13.11.1993 82 K
7 Cirrus fibratus radiatus Lorch (Württ) 13.11.1993 53 K
8 Cirrus fibratus, Cumulus mediocris Lorch (Württ) 12.06.1993 68 K
9 Cirrus fibratus, Cirrus uncinus Karlsruhe 15.12.1998 28 K
10 Cirrus fibratus, Cumulus fractus, Cumulus humilis Karlsruhe 13.04.2000 54 K
11 Cirrus fibratus, Cirrus spissatus cumulonimbogenitus, Cumulus congestus, Cumulus mediocris, Cumulus humilis Karlsruhe 16.05.2000 59 K
12 Cirrus uncinus, Cirrus fibratus Oberdischingen 15.07.1990 98 K
13 Cirrus uncinus, Cirrus spissatus Karlsruhe 11.01.1998 62 K
14 Cirrus uncinus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 61 K
15 Cirrus uncinus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 46 K
16 Cirrus uncinus Karlsruhe 19.07.1998 53 K
17 Cirrus uncinus Karlsruhe 07.06.1999 27 K
18 Cirrus uncinus Karlsruhe 11.01.1998 62 K
19 Cirrus uncinus, Altocumulus stratiformis translucidus Karlsruhe 11.01.1998 73 K
20 Cirrus uncinus, Cirrus fibratus, Altostratus translucidus, Cumulus fractus Karlsruhe 20.08.1999 40 K
21 Cirrus uncinus, Cirrus fibratus Yuma (Arizona) 04.09.1994 54 K
22 Cirrus uncinus, Cirrus fibratus Karlsruhe 09.06.1997 50 K
23 Cirrus uncinus, Cirrus fibratus Karlsruhe 09.06.1997 49 K
24 Cirrus uncinus, Cumulus humilis Karlsruhe 07.06.1999 39 K
25 Cirrus uncinus, Cumulus humilis, Cumulus mediocris pileus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 51 K
26 Cirrus uncinus, Cirrus spissatus, Cirrus fibratus Hornenberg (Schwarzwald) 05.12.1996 77 K
27 Cirrus uncinus, Cirrus spissatus, Altocumulus stratiformis perlucidus Karlsruhe 24.05.1999 59 K
28 Cirrus uncinus, Altostratus, Cumulus congestus Karlsruhe 13.06.1999 47 K
29 Cirrus spissatus Karlsruhe 19.07.1998 48 K
30 Cirrus spissatus, Kondensstreifen Karlsruhe 19.07.1998 57 K
31 Cirrus spissatus Hornisgrinde (Schwarzwald) 10.12.1996 95 K
32 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus Chanaral (Chile) 26.04.1998 69 K
33 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus Puerto Natales (Chile) 20.03.1998 58 K
34 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus Karlsruhe 05.01.1999 42 K
35 Cirrus spissatus Karlsruhe 05.01.1999 39 K
36 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus Narvik (Norwegen) 08.08.1989 97 K
37 Cirrus spissatus, Cirrus uncinus,Cirrus fibratus Torres del Paine (Chile) 24.03.1998 83 K
38 Cirrus spissatus, Cirrus uncinus,Cirrus fibratus Torres del Paine (Chile) 24.03.1998 85 K
39 Cirrus spissatus, Cirrus uncinus,Cirrus fibratus Torres del Paine (Chile) 24.03.1998 55 K
40 Cirrus spissatus, Cirrus uncinus Karlsruhe 11.01.1998 61 K
41 Cirrus spissatus, Cirrus uncinus Karlsruhe 11.01.1998 49 K
42 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus Capulin NM (New Mexico) 14.09.1999 75 K
43 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus vertebratus Lorch (Württ) 02.09.1992 72 K
44 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus, Cirrus uncinus, Altocumulus castellanus Karlsruhe 01.09.1997 50 K
45 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus, Altocumulus castellanus Karlsruhe 01.09.1997 41 K
46 Cirrus fibratus vertebratus, Altocumulus stratiformis Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 65 K
47 Cirrus fibratus vertebratus, Cirrus fibratus, Altocumulus stratiformis Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 56 K
48 Cirrus fibratus vertebratus, Cirrus fibratus, Altostratus Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 80 K
49 Cirrus fibratus vertebratus, Cirrus fibratus, Altostratus Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 93 K
50 Cirrus fibratus vertebratus, Cumulus humilis, Cumulus mediocris Karlsruhe 09.04.1999 54 K
51 Cirrus fibratus vertebratus, Cumulus humilis Karlsruhe 09.04.1999 34 K
52 Cirrus fibratus vertebratus, Cumulus humilis Karlsruhe 09.04.1999 32 K
53 Cirrus fibratus vertebratus Oberdischingen 15.07.1990 97 K
54 Cirrus fibratus vertebratus, Altocumulus floccus Karlsruhe 26.05.1997 71 K
55 Cirrus fibratus vertebratus, Altocumulus floccus, Kondensstreifen Karlsruhe 26.05.1997 59 K
56 Cirrus fibratus vertebratus, Cirrocumulus stratiformis mamma Bochum 17.12.1998 64 K
57 Cirrus floccus radiatus, Altocumulus lenticularis Salar de Uyuni (Bolivien) 26.09.1995 100 K
58 Cirrus floccus Misurina (Italien) 23.09.1998 68 K
59 Cirrus floccus Karlsruhe 06.06.1999 78 K
60 Cirrus floccus, Altocumulus stratiformis Karlsruhe 26.08.1996 81 K
61 Cirrus floccus radiatus virga, Cumulonimbus capillatus incus, Cumulonimbus calvus Wheeler Peak (New Mexico) 13.09.1999 64 K
62 Cirrus floccus radiatus virga, Cumulonimbus capillatus incus, Cumulonimbus calvus, Stratocumulus stratiformis Wheeler Peak (New Mexico) 13.09.1999 87 K
63 Cirrus floccus virga, Cumulus humilis Chiricahua NM (Arizona) 08.09.1999 73 K
64 Cirrus floccus virga, Cumulus humilis Chiricahua NM (Arizona) 08.09.1999 86 K
65 Cirrus floccus virga, Altostratus Karlsruhe 26.08.1996 74 K
66 Cirrus floccus virga Karlsruhe 04.01.1998 73 K
67 Cirrus floccus virga Karlsruhe 04.01.1998 97 K
68 Cirrus floccus virga, Altostratus opacus Karlsruhe 04.01.1998 80 K
69 Cirrus floccus virga Karlsruhe 04.01.1998 58 K
70 Cirrus floccus virga Chiricahua NM (Arizona) 08.09.1999 67 K
71 Cirrus floccus lacunosus, Altocumulus stratiformis Karlsruhe 26.08.1996 90 K


Cirrocumulus:
72 Cirrocumulus stratiformis lacunosus, Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Karlsruhe 30.10.1997 77 K
73 Cirrocumulus stratiformis lacunosus, Cumulus humilis, Cumulus fractus Karlsruhe 25.04.1999 56 K
74 Cirrocumulus stratiformis, Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Karlsruhe 30.10.1997 67 K
75 Cirrocumulus stratiformis undulatus, Cirrus fibratus Nelson (Neuseeland) 27.02.1991 103 K
76 Cirrocumulus stratiformis undulatus, Cumulus humilis Karlsruhe 07.06.1997 49 K
77 Cirrocumulus stratiformis undulatus, Altocumulus floccus, Altocumulus lenticularis Karlsruhe 26.05.1997 58 K
78 Cirrocumulus stratiformis undulatus, Cirrus fibratus, Altocumulus stratiformis perlucidus Karlsruhe 06.01.1998 67 K
79 Cirrocumulus stratiformis undulatus, Cirrus fibratus, Altocumulus stratiformis perlucidus, Cumulus mediocris Karlsruhe 06.01.1998 55 K
80 Cirrocumulus stratiformis, Cirrus fibratus Karlsruhe 24.06.1998 51 K
81 Cirrocumulus stratiformis, Cirrus fibratus, Cirrus uncinus Karlsruhe 24.06.1998 51 K
82 Cirrocumulus stratiformis, Kondensstreifen Karlsruhe 28.12.1998 41 K
83 Cirrocumulus floccus, Stratocumulus stratiformis Lorch (Württ) 27.08.1994 93 K
84 Cirrocumulus floccus lacunosus, Cumulus fractus Lorch (Württ) 14.11.1992 115K
85 Cirrocumulus floccus undulatus und Cumulus mediocris Karlsruhe 07.06.1999 50 K


Cirrostratus:
86 Cirrostratus fibratus undulatus Lorch (Württ) 06.03.1994 49 K
87 Cirrostratus fibratus Neustift (Österreich) 26.09.1998 55 K
88 Cirrostratus nebulosus Karlsruhe 20.03.2000 21 K
89 Cirrostratus nebulosus Karlsruhe 20.03.2000 26 K
90 Cirrostratus nebulosus, Cumulus, Cumulonimbus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 42 K
91 Cirrostratus nebulosus London 08.08.1996 45 K
wiêcej chmur  Cirrostratus w dziale [Zjawiska optyczne]


[Atlas chmur - Strona g³ówna]