Wieniec pyłowy Optische Erscheinungen
Potsdam, 11.5.1998, 13:30 MESZ

© Copyright: Jürgen Rendtel

Powrót do strony głównej